Памер шрыфту
A- A+
Iнтэрвал памiж лiтарамі
Каляровая схема
A A A A
Дадаткова

Раздзелы сайта

Мэты і задачы

Мэты і задачы

гімназіі № 14 г.Мінска

на 2020/2021 навучальны год

Мэта:

Павышэнне якасці гімназічнай адукацыі шляхам аптымізацыі кіравання і ўдасканалення эфектыўных адукацыйных методык праз мадэрнізацыю і лічбавізацыю інфармацыйна-адукацыйнай прасторы для фарміравання сацыяльна-асобасных, маральных, агульна-культурных кампетэнцый вучняў і замацавання станоўчага іміджу беларускамоўнай гімназіі.

Задачы:

1. Павысіць узровень прафесійнай кампетэнтнасці педагагічных работнікаў праз развіццё гімназіі як рэсурснага цэнтра, удзел у інавацыйнай і эксперыментальнай дзейнасці, укараненне новых форм дыстанцыйнага навучання, праз далейшую лічбавізацыю адукацыйнага асяроддзя ўстановы і міжнароднае супрацоўніцтва.

2. Удасканаліць адукацыйную прастору па выяўленні і падтрымцы адоранай, таленавітай моладзі праз далучэнне да даследчай дзейнасці і інавацыйных тэхналогій, актывізацыю ўдзелу ў інтэлектуальных конкурсах і алімпіядах, пашырэнне сеткі адукацыйных паслуг, у тым ліку на платнай аснове.

3. Забяспечыць рэалізацыю выхаваўчага патэнцыялу вучэбнага працэса гімназіі, развіваць выхаваўчую прастору гімназіі для фарміравання каштоўнаснага стаўлення да гістарычнай і культурнай спадчыны беларускага народа, актыўнай грамадзянскай пазіцыі, інфармацыйнай культуры вучняў, здаровых паводзін і здараўезберагальнага асяроддзя.

4. Удасканальваць механізмы кіравання ўстановай праз планамернае развіццё электроннага дакументазвароту, укараненне эфектыўных, эканамічна мэтазгодных алгарытмаў фінансава-гаспадарчай дзейнасці і развіццё бяспечных умоў функцыянавання ўстановы.

Тэма метадычнай работы: прырашчэнне ўзроўню прафесійных кампетэнцый педагогаў праз удзел у інавацыйнай і эксперыментальнай дзейнасці па замацаванні навыкаў настаўніка-даследчыка, праз укараненне электронных адукацыйных і ўпраўленчых рэсурсаў ва ўмовах сучаснай беларускамоўнай гімназіі.

У адпаведнасці з метадычнай тэмай вызначаны задачы метадычнай работы:

    1) актуалізацыя і паглыбленне ведаў настаўнікаў пра сучасныя падыходы і спосабах арганізацыі самастойнай і калектыўнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў, удасканаленне методыкі выкладання вучэбных прадметаў, авалоданне здароўезберагальнай адукацыйнымі тэхналогіямі;
    2) уключэнне настаўнікаў у дзейнасць па засваенні эфектыўных спосабаў арганізацыі, актывізацыі, кіравання і кантролю вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў па вучэбных прадметах на вучэбных занятках і пры выкананні хатняй працы;
    3) засваенне настаўнікамі спосабаў арганізацыі навучання вучняў з шырокім выкарыстаннем сучасных сродкаў камунікацыі, он-лайн ўзаемадзеяння, дыстанцыйнага навучання і адукацыйных Інтэрнет-рэсурсаў;
    4)удасканаленне адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах з улікам рэкамендацый па выніках вывучэння якасці агульнай сярэдняй адукацыі, праведзенага Нацыянальным інстытутам адукацыі;
    5)  метадычнае суправаджэнне росту прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў і іх паспяховай атэстацыі;
    6)інфармаванне педагагічных работнікаў аб нарматыўным прававым, навукова-метадычным забеспячэнні адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах, навінкі педагагічнай літаратуры.


З мэтай рэалізацыі задач выхаваўчай работы вызначаны падзадачы:
    1) фарміраванне ў вучняў каштоўнаснага стаўлення да гістарычнай і культурнай спадчыны беларускага народа, актыўнай грамадзянскай пазіцыі, адказнасці і гатоўнасці да выканання свайго грамадзянскага абавязку перад Айчынай;
    2)фарміраванне інфармацыйнай культуры вучняў, падрыхтоўка іх да новых умоў жыцця, развіццё крытычнага мыслення, навучанне уменням арыентавацца ў патоках інфармацыі, абараняцца ад негатыўнага яе уздзеяння;
    3) развіццё сацыяльнай актыўнасці моладзі ў фарміраванні культуры здаровых паводзінаў і здароўезберагальнага асяроддзя вакол сябе;
    4)фарміраванне ў вучняў разумення каштоўнасці прыроды, сувымернасці наступстваў дзейнасці чалавека з магчымасцямі прыроды, развіццё вопыту сацыяльна адказнай дзейнасці ў сферы рацыянальнага выкарыстання прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя;
    5)фарміраванне ў вучняў асноў культуры разумовай і фізічнай працы, разнастайных працоўных уменняў і навыкаў;
    6)фарміраванне прававой культуры асобы, засваення ведаў аб праве, асновах заканадаўства Рэспублікі Беларусь, фарміраванне законапаслухмяных паводзін, разумення вучнямі адказнасці за супрацьпраўныя дзеянні;
    7)актывізацыя выхаваўчай дзейнасць з сям'ёй, аказанне ёй неабходнай псіхолага-педагагічнай падтрымкі, наданне сямейнаму выхаванню мэтанакіраванага, грамадска значнага характару.