Размер шрифта
A- A+
Межбуквенное растояние
Цвет сайта
A A A A
Изоображения
Дополнительно

Разделы сайта

Цели и задачи

Мэта:

Павышэнне канкурэтаздольнасці гімназічнай адукацыі шляхам аптымізацыі кіравання, праз павышэнне дысцыпліны і адказнасці за сваю дзейнасць усіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу, праз ўдасканаленне эфектыўных адукацыйных методык па лічбавізацыі інфармацыйна-адукацыйнай прасторы, для забеспячэння адзінства мэтаў і задач у працэсе выхавання моладзі, фарміравання сацыяльнага імунітэту ў вучняў ва ўмовах магчымага негатыўнага ўздзеяння інфармацыйных рэсурсаў.

Задачы:

1. Павысіць узровень прафесійнай кампетэнтнасці педагагічных работнікаў праз развіццё гімназіі як рэсурснага цэнтра ва ўмовах інавацый у сістэме сталічнай адукацыі, праз удзел у эксперыментальнай дзейнасці, укараненне новых форм дыстанцыйнага навучання, праз далейшую лічбавізацыю адукацыйнага асяроддзя ўстановы і міжнароднае супрацоўніцтва.

2. Удасканаліць адукацыйную прастору па выяўленні і падтрымцы адоранай, таленавітай моладзі праз далучэнне да даследчай дзейнасці і інавацыйных тэхналогій, актывізацыю ўдзелу ў інтэлектуальных конкурсах і алімпіядах, пашырэнне сеткі адукацыйных паслуг, у тым ліку на платнай аснове; працягнуць работу па фарміраванні агульнавучэбных уменняў, навыкаў і кампетэнцый вучняў, якія запатрабаваны сучасным рынкам працы; удасканаліць работу па профільным навучанні.

3. Павышаць эфектыўнасць выкарыстання выхаваўчага патэнцыялу вучэбных прадметаў і заняткаў; выкарыстоўваць адукацыйную прастору гімназіі ў мэтах выхавання ў вучняў грамадзянскай актыўнасці і фарміравання нацыянальнай свядомасці; замацаваць уменні і навыкі бяспечных і здароўезберагальных умоў жыццядзейнасці.

4. Удасканальваць механізмы кіравання ўстановай праз планамернае развіццё электроннага дакументазвароту, укараненне эфектыўных, эканамічна мэтазгодных алгарытмаў фінансава-гаспадарчай дзейнасці і развіццё бяспечных умоў функцыянавання ўстановы.

Тэма метадычнай работы: павышэнне ўзроўню прафесійных кампетэнцый педагогічных работнікаў у пытаннях фарміравання нацыянальнай свядомасці вучняў і іх грамадзянскай актыўнасці праз выкарыстанне адукацыйнай прасторы гімназіі, праз укараненне электронных адукацыйных і ўпраўленчых рэсурсаў.

 У адпаведнасці з метадычнай тэмай вызначаны задачы метадычнай работы:

1)  актуалізацыя і паглыбленне ведаў настаўнікаў пра сучасныя падыходы і спосабах арганізацыі самастойнай і калектыўнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў, удасканаленне методыкі выкладання вучэбных прадметаў, авалоданне здароўезберагальнай адукацыйнымі тэхналогіямі;

2)  уключэнне настаўнікаў у дзейнасць па засваенні эфектыўных спосабаў арганізацыі, актывізацыі, кіравання і кантролю вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў па вучэбных прадметах на вучэбных занятках і пры выкананні хатняй працы;

3) засваенне настаўнікамі спосабаў арганізацыі навучання вучняў з шырокім выкарыстаннем сучасных сродкаў камунікацыі, он-лайн ўзаемадзеяння, дыстанцыйнага навучання і адукацыйных Інтэрнет-рэсурсаў;

4) удасканаленне адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах з улікам рэкамендацый па выніках вывучэння якасці агульнай сярэдняй адукацыі, праведзенага Нацыянальным інстытутам адукацыі;

5) метадычнае суправаджэнне росту прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў і іх паспяховай атэстацыі;

6) інфармаванне педагагічных работнікаў аб нарматыўным прававым, навукова-метадычным забеспячэнні адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах, навінкі педагагічнай літаратуры.

 З мэтай рэалізацыі задач выхаваўчай работы вызначаны падзадачы:

1)  фарміраванне ў вучняў каштоўнаснага стаўлення да гістарычнай і культурнай спадчыны беларускага народа, актыўнай грамадзянскай пазіцыі, адказнасці і гатоўнасці да выканання свайго грамадзянскага абавязку перад Айчынай;

2)  фарміраванне інфармацыйнай культуры вучняў, падрыхтоўка іх да новых умоў жыцця, развіццё крытычнага мыслення, навучанне уменням арыентавацца ў патоках інфармацыі, абараняцца ад негатыўнага яе уздзеяння;

3)  развіццё сацыяльнай актыўнасці моладзі ў фарміраванні культуры здаровых паводзінаў і здароўезберагальнага асяроддзя вакол сябе;

4)  фарміраванне ў вучняў разумення каштоўнасці прыроды, сувымернасці наступстваў дзейнасці чалавека з магчымасцямі прыроды, развіццё вопыту сацыяльна адказнай дзейнасці ў сферы рацыянальнага выкарыстання прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя;

5)  фарміраванне ў вучняў асноў культуры разумовай і фізічнай працы, разнастайных працоўных уменняў і навыкаў;

6) фарміраванне прававой культуры асобы, засваення ведаў аб праве, асновах заканадаўства Рэспублікі Беларусь, фарміраванне законапаслухмяных паводзін, разумення вучнямі адказнасці за супрацьпраўныя дзеянні;

7)  актывізацыя выхаваўчай дзейнасць з сям'ёй, аказанне ёй неабходнай псіхолага-педагагічнай падтрымкі, наданне сямейнаму выхаванню мэтанакіраванага, грамадска значнага характару.