Гімназія № 14 г.Мінска

ЗАДАЧЫ ВЫХАВАЎЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ НА 2017/2018 Н.Г.

          У адпаведнасці з артыкулам 18 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі мэтай выхавання з’яўляецца фарміраванне ўсебакова развітай, маральна сталай, творчай асобы навучэнца.

 Асноўнымі задачамі выхавання з'яўляюцца:

• фарміраванне грамадзянскасці, патрыятызму і нацыянальнага самапазнання на аснове дзяржаўнай ідэалогіі;

• падрыхтоўка да самастойнага жыцця і працы;

 • фарміраванне маральнай, эстэтычнай і экалагічнай культуры;

• авалодванне каштоўнасцямі і навыкамі здаровага ладу жыцця;

• фарміраванне культуры сямейных адносін;

• стварэнне ўмоў для сацыялізацыі  і самаразвіцця асобы навучэнца.

Асноўнымі напрамкамі выхавання навучэнцаў з’яўляюцца:

 • ідэалагічнае выхаванне, якое вызначаецца прыярытэтамі развіцця беларускага грамадства і накіравана на фарміраванне цэласнай, маральна сталай, палітычна пісьменнай, актыўнай асобы ў  сацыяльным жыцці грамадства ; забяспечвае фарміраванне ведаў асноў ідэалогіі беларускай дзяржавы, прывіццё падрастаючаму пакаленню асноўных каштоўнасцяў, ідэй, перакананняў, якія адлюстроўваюць сутнасць беларускай дзяржаўнасці;
 • грамадзянскае і патрыятычнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне ў навучэнцаў актыўнай грамадзянскай пазіцыі, патрыятызму, прававой, палітычнай і інфармацыйнай культуры;
 • духоўна-маральнае выхаванне, накіраванае на далучэнне да агульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцяў, фарміраванне маральнай культуры;
 • полікультурнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне талерантнага стаўлення да прадстаўнікоў іншых культур, нацыянальнасцяў, веравызнанняў і інш.;
 • эканамічнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне эканамічнай культуры асобы;
 • эстэтычнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне эстэтычнай культуры, развіццё пачуцця прыгожага;
 • выхаванне псіхалагічнай культуры, якое вызначае развіццё і самаразвіццё асобы;
 • выхаванне культуры здаровага ладу жыцця, накіраванае на фарміраванне навыкаў здаровага ладу жыцця, усведамленне значнасці здароўя як каштоўнасці, фізічнае ўдасканаленне;
 • выхаванне ў галіне аховы навакольнага асяроддзя і прыродакарыстання, накіраванае на фарміраванне экалагічнайкультуры асобы;
 • выхаванне культуры бяспечнай жыццядзейнасці, накіраванае на фарміраванне бяспечных паводзін у сацыяльнай і прафесійнай дзейнасці, паўсядзённым  жыцці;
 • сямейнае і гендэрнае выхаванне, накіраванае на фарміраванне адказных адносін да сям'і, шлюбу, выхавання дзяцей; усвядомленых уяўленняў пра ролю і жыццёвым прызначэнні мужчын і жанчын у сучасным грамадстве;
 • сацыяльна-педагагічная падтрымка і аказанне псіхалагічнай дапамогі навучэнцам;
 • працоўнае і прафесійнае выхаванне, накіраванае на разуменне працы як асобаснай і сацыяльнай каштоўнасці, фарміраванне гатоўнасці да ўсвядомленага прафесійнага выбару;
 • выхаванне культуры быту і вольнага часу, накіраванае на фарміраванне ў дзяцей і вучнёўскай моладзі каштоўнасных адносін да матэрыяльнага асяроддзя, уменні мэтазгодна і эфектыўна выкарыстоўваць вольны час. 

ПЛАН ВЫХАВАЎЧАЙ РАБОТЫ НА IV ЧВЭРЦЬ 2017/2018 НАВУЧАЛЬНЫ ГОД